Visie

Wat is Kunst?

Ongetwijfeld werden al vele bladzijden gevuld met een antwoord op deze vraag…Kunst is een passie... en zoveel meer. Het is een manier om iets uit te drukken, gevoelens te uiten. Het is een manier om gebeurtenissen te verwerken en te plaatsen. Het is mijn manier om gedachten te ordenen en rust te scheppen in de gedachtestroom die nooit stilstaat.

Dat is Kunst…. Wat mij betreft.


Niet alle Kunst wordt als ‘mooi’ bestempeld, maar eigenlijk doet dat er niet zo toe. Het gaat erom dat de Kunstenaar zijn gedachten vrij spel gaf. Dat hij trachtte om weer te geven wat er op die moment in hem omging. Een soort momentopname, van die kleine moment uit zijn gehele leven. Als het resultaat dan nog fijn is om naar te kijken, dan is dat handig meegenomen…

Ikzelf vind emoties en gelaatsuitdrukkingen bijzonder intrigerend. Het is telkens weer een uitdaging om de gelaatsuitdrukking van het model, de emotie die het model uitstraalt, te vermengen met mijn eigen gevoelens, op die moment. En een balans te vinden waarin zowel het model herkenbaar blijft, maar er toch een glimp van mezelf toegevoegd is….


Read my art, don’t just watch it…


Lotte Van Regemortel

2020


© Lotte Van Regemortel. Het Copyright van alle getoonde werken op deze website zijn eigendom van Lotte Van Regemortel en mogen in geen geval zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden voor eender welk doeleinde.